in dovoljenje za gojitev

.

Janko ČUŠ

Moškanjci  54a

2272 Gorišnica

Tel: 02/74 08 129

GSM: 041 750 515

e-mail: janko.cus@teleing.com

URL: http://www.sivi-zako.si

Gojitelj sivih žakojev, amazonk in kakadujev

Predsednik društva za varstvo in vzgojo ptic Gorišnica

.

Dovoljenje za gojitev ARSO